Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi -

Misyon - Vizyon

gelişim üniversitesi
  1.   Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
  2. İçerik


Misyon - Vizyon


MİSYON
 
Bilginin en değerli varlık olduğu çağımızda, üniversitemiz personeli ve paydaşlarımız başta olmak üzere Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik alanlarında farkındalık düzeylerinin artılırılarak, sahip olunan kişisel ve kurumsal bilginin maruz kaldığı çeşitli siber saldırılar karşısında insan süreç ve teknoloji üçgeninde gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması ve Siber Güvenlik alanında ulusal ve uluslararası bir yetkinliğe sahip olmaktır. 
 
VİZYON
 
Bilgi en değerli varlık olduğu çağımızda, üniversitemiz personeli ve paydaşlarımız başta olmak üzere Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik alanlarında farkındalık düzeylerinin artılırılarak, sahip olunan kişisel ve kurumsal bilginin maruz kaldığı çeşitli siber saldırılar karşısında insan süreç ve teknoloji üçgeninde gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması ve Siber Güvenlik alanında ulusal ve uluslararası bir yetkinliğe sahip olmaktır.