Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi -

Mazeret Sınavı Hakkında

gelişim üniversitesi
  1.   Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
  2. Duyurular


Mazeret Sınavı HakkındaSevgili öğrenciler,
 
29 Nisan - 7 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ara sınavlarına mazereti nedeni ile giremeyen öğrencilerimiz aşağıda yer alan İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda başvurması koşulu ile ilgili kurullarca uygun görülen öğrenciler mazeret sınavına katılabilirler.
 
“Madde 25: Mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla mazeretinin sona erdiği tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederler. Mazeret süresi sebebiyle devamsız duruma düşen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavları yapılır. Dönem sonu sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz. 
 
 (5) Sağlık sorunları nedeniyle mazeret sınavı için alınan sağlık raporlarının tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alınmış olması gerekir. Raporlu öğrencinin rapor saatinden sonra rapor süresince girdiği sınavlar iptal olur. Rapor saatinden önce girdiği sınavlar iptal olmaz.”          
 
ÇAP yapan öğrencilerin, Anadalı ile sınavı çakıştığında öncelikle Anadalda yer alan sınavlarına girmek ve çakışan sınavını belgeleyip, “Mazeret Sınavı Başvuru Formu” nu usulüne uygun doldurup, ıslak imzalı olarak Mühendislik ve Mimarlık Fakütesine başvuruda bulunması gerekmektedir.   
 
Önemli Not: Yönetmeliğe uygun alınan sağlık raporlarında tarih, saat, protokol numarası veya barkod bulunması zorunludur. 
 
Ara Sınav Mazeret Sınavı başvurusu için, ekli formu doldurup ıslak imzalı olarak hazırladıktan sonra geçerli mazeretinize ilişkin belgeleri ekleyip, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sekreterliğine “Mazeret Sınav Başvurusu” konu başlığı ile (K Blok 19. Kat) başvuru yapılması gerekmektedir.                                                                                                   
 
ÖNEMLİ: Başvurularınızda herhangi bir hak kaybına uğramamanız için, bu açıklamalara özen göstermeniz gerekmektedir.
 
NOT: Sistemsel hata yaşayan öğrencilerimizin varsa ekran görüntüsü gibi belgelerle fakültemiz sekreterliğine bizzat gelerek başvuru yapması gerekmektedir.
 
 
Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.